Szakmai anyagok

Negyedéves beszámolók
 • Panyik Barbara – A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer hiányosságai, nehézségei a hátrányos helyzetű járásokban, megoldási javaslatok és irányok – (2020)
  A Végtelen lehetőség projekt járásaiban és a Gyermekesély Projekt járásaiban elvégzett kutatás tapasztalatainak összegzése (munkaanyag)
  Szociális ágazati kutatás

 • Panyik Barbara – A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer hiányosságai, nehézségei a hátrányos helyzetű járásokban, megoldási javaslatok és irányok – (2020)
  A Végtelen lehetőség projekt járásaiban és a Gyermekesély Projekt járásaiban elvégzett kutatás tapasztalatainak összegzéséről készült rövid bemutató
  Szociális ágazati kutatás rövid

 • Félúton a Végtelenben – Végtelen lehetőség – felzárkóztató programok a leghátrányosabb helyzetű járásokban 2020 végén (2020) – időközi értékelés a járási projektekről
  Félúton a végtelenben

 • Szakmai összefoglaló a Végtelen lehetőség projektek szakmai vezetőinek megtartott, az Adományozásokkal kapcsolatos szakmai műhelyről és azok legfontosabb tapasztalatairól (2021)
  Adományozás

 • A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működése – összefoglaló a fontosabb jogszabályokról a jelzőrendszer hatékony működésének feltételeivel kapcsolatban (2020)
  Jelzőrendszer

 • Tóth Judit Nikoletta: Árnyékszékkel való ellátottság és annak következményei – Helyzetkép a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Programjában dolgozó szakembereinek tapasztalatai alapján a szegregált településeken, településrészeken élő családok árnyékszékkel való ellátottságáról és annak következményeiről (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2019. február)
  MMSZ tapasztalat arnyekszek 2019 február-2020

 • Tóth Judit Nikoletta: Kábítószer fogyasztás a szegregált település(rész)eken – Helyzetkép a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Programjában dolgozó szakembereinek tapasztalatai alapján a szegregált településeken, településrészeken élők kábítószer fogyasztásáról és a helyi ellátórendszerekről (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2019. február)
  MMSZ tapasztalat drog kábítóanyag 2019 február -2020

 • Tóth Judit Nikoletta: Kóbor kutyák a szegregált település(rész)eken – Helyzetkép a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Programjában dolgozó szakembereinek tapasztalatai alapján a szegregált települések, településrészek kóbor kutyáival kapcsolatban (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2019. február)
  MMSZ tapasztalat kutya 2019 február – 2020
SIMPACT – Társadalmi hatásmérés a Végtelen lehetőség projektekben

A projekt egyes tevékenységeit vizsgáló felmérések arra keresték a választ, hogy a két kiválasztott projektelem (Baktalórántházai járás pilot programja és a Sellyei járás pilot programja)

 • mennyire volt eredményes, milyen eredményeket ért el?
 • milyen hatásai várhatóak hosszú távon?
 • mennyire érdemes a jövőben ilyen programot folytatni, adaptálni, kiterjeszteni?
 • milyen pozitív és negatív tapasztalatok gyűltek össze, hogyan érdemes a programot
 • továbbfejleszteni?

Mindezeken túl a felmérések kitértek arra, hogy az SROI (Social Return on Investment) módszertan alapján mennyiben hasznosulnak a projektben elköltött források, azok mennyi pénzben kifejezhető társadalmi hasznot fejtenek ki.

Társadalmi haszonnak tekinthetőek ebben a kontextusban azok a többlet jövedelmek, bevételek, amik a program hatására jelentkeznek. A hatásmérés része, hogy annak a valószínűségét is vizsgálja, hogy milyen valószínűséggel maradnak fent a projektek által elért hatások.

A Sellyei Mozgó Jelenlét Program esetén (ami szorosan kapcsolódott még a Zöldellő Kertek, Szép Otthonok és a Kríziskezelés programelemekhez). a haszon kifejezhető abban, hogy egy-egy család mekkora összeget spórolt meg (vagy másként nézve: mennyivel növekedett a család jövedelme) a projekt hatására. Az SROI módszer alapján láthatóvá vált, hogy minden a projekt által felhasznált forrás, a projektet követő 5 évben 1,23 Forint hasznot hoz a célcsoport számára.

A Baktalórántházai Egyéni munkaerőpiaci mentorálás esetében (ami szorosan kapcsolódott még az iskolai pályaorientációs programhoz) a haszon kifejezhető abban, hogy a programba bevont személyek egy része nem szorul további segélyekre és támogatásra, önfenntartóvá és adófizetővé válik, amely társadalmi szintű nyereséget jelent. Az SROI módszer alapján láthatóvá vált, hogy minden a projekt által felhasznált forrás, a projektet követő 5 évben 6 Ft társadalmi nyereséget hoz.

A tanulmányok megtekinthetőek a következő linkeken:

Simpact – Baktalórántháza értekelés

Simpact – Sellye értékelés