Végtelen lehetőség pályázatok

Az „EFOP-1.5.1-17 – Végtelen lehetőség – Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében” pályázatok célterülete az az öt járás, amelyekben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a legnagyobb mértékű halmozódást mutatják, és ahol a szegénységben élő népesség aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál. A Baktalórántházai járásban a Baptista Szeretetszolgálat, a Cigándi járásban a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Gönci járásban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Kunhegyesi járásban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Sellyei járásban a Katolikus Karitász nyert el erre vonatkozóan pályázatot és indított el kísérleti projekteket.

A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást, a szervezetekkel megkötött együttműködési megállapodás alapján.

Ezen diagnózis alapú pályázatok célja az érintett területek további leszakadásának fékezése, a hátrányok súlyosbodásának megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság életesélyeinek, életminőségének, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének, mobilizációjának, közösségi fejlődésének előmozdításával; a kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti pótlásával; a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával.

projekt közvetlen célcsoportját alkotják többek között az érintett településeken élők, a települési vezetők és intézményvezetők, a közszolgáltatásokban működő intézmények munkatársai, a civil szervezetek és az egyházak. A program fontos célja, hogy ez a közösségi rehabilitációs folyamat, amely a munkafolyamat során megvalósul az egységes szakmai módszertani szempontok szerint adaptálható legyen.

A projektek kötelezően megvalósítandó önálló tevékenységterületei:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott módszertan alapján végzett helyzetfeltárás, diagnózis elkészítése.

A helyi (laikus és szakmai) közösségek aktivizálása, az ágazatközi együttműködések elősegítése, a szakmai hálózatosodás generálása, támogatása.

A rendszerhiányok pótlását, szolgáltatások célzottabbá tételét segítő pilot programok kialakítása.