Szolgáltatói térkép

Szolgáltatási térkép a Gyerekesély Program és Végtelen Lehetőség projektek közti együttműködés támogatását, a szolgáltatástervezési folyamatok segítését és a kommunikáció erősítését támogatja. Ezen túl a térkép lehetőséget biztosít a megvalósítás nyomon követesére. Részletes információt kaphatunk a projektek fejlesztési területeiről, fejlesztési fókuszáról, esetleges hiányosságaikról, valamint következtetés vonható le az egyes szolgáltatások hatékonyságáról is. A térkép egyfajta nyilvánosságot jelent a projektvezetők, megvalósító szakemberek közt, így motiváló, pozitív hatással lehet a tényleges megvalósításra.

1. Bevezetés
A szolgáltatási térkép tervezetének bemutatását a Sellyei Járásban szerzett tapasztalatok alapján, valamint az edelényi és cigándi járási koordinátorok javaslatai szerint állítottam
össze. A leírásban említett példák, irányvonalak a szerzett tapasztalatokon és javaslatokon alapulnak.

2. A térkép célja
A térkép célja az adott járásban működő Gyerekesély Program és Végtelen Lehetőség projektek közti együttműködés támogatása, a szolgáltatástervezési folyamatok segítése és a
projektek közti kommunikáció kezdeményezése.

3. A térkép relevanciája
Számos alkalommal találkozhatunk az adott járásban lévő projektek közti kommunikáció, együttműködés hiányával. A projektek közti szinergiával jelentős mértékben növelhető azok hatékonysága. A vizsgált három járásból szerzett tapasztalatokat figyelembe véve vannak települések, ahol mindkét projekt nagy energiával képviselteti magát, míg vannak olyan települések, melyekre egyik projekt sem ér el. Ugyanakkor véleményem szerint – igény esetén – nem kizárt a két projekt egy helyszínen való jelenléte ugyanazon típusú szolgáltatással (pl.: pszichológus), de ennek megvalósításához megfelelő kooperálásra van szükség a projektek közt. A térkép lehetőséget ad a szolgáltatások járási szintű lefedettségének vizuális áttekintésére, emellett egyértelmű képet kaphatunk a fejlesztett, illetve fejlesztendő területekről.
3.1. Előnye a járási projektek tekintetében
A járásokban általános problémaként merült fel, hogy a Végtelen Lehetőség szakmai vezetésének nem minden esetben van tudomása arról, hogy mely intézményekben biztosít a járási Gyerekesély Program fejlesztő (logopédus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus stb.) szolgáltatást. Hatékony járási szintű fejlesztési szempontból elengedhetetlen, hogy a projektek tisztában legyenek egymás határaival. Ezen felül a projektek közös fejlesztési területein dolgozó szakemberek a térkép segítségével kapcsolatba léphetnek egymással, szükség esetén kooperálhatnak egy krízishelyzetben, egyéni fejlesztésben.
3.2. Előnye az MMSZ szakmai kísérésének tekintetében
Szakmai kísérés szempontjából a térkép lehetőséget biztosít a megvalósítás nyomon követesére. Részletes információt kaphatunk a projektek fejlesztési területeiről, fejlesztési fókuszáról, esetleges hiányosságaikról, valamint következtetés vonható le az egyes szolgáltatások hatékonyságáról is (pl.: minden óvodában van gyógytorna, de heti 1x 30 perc / óvoda). Ezen felül a térkép egyfajta nyilvánosságot jelent a projektvezetők / megvalósító szakemberek közt, így motiváló, pozitív hatással lehet a tényleges megvalósításra. A projektek által biztosított tevékenységek egymás előtti nyilvánosságra hozása belső motivációként működhet, egyfajta húzóerőként.

4. Térkép ábrázolása
A térkép ábrázolását és elkészítését három részletességi szintre osztanánk:
1. „Kőházas” szolgáltatások; egységes jelölése: a kisház ikon
 – a járási Gyerekesély Program által üzemeltetett KH-k, ifjúsági klubok stb.;
 – a Végtelen Lehetőség program által üzemeltett JP-k;
 – Jó Kis Helyek;
2. „Kőházas” szolgáltatásokon belül elérhető tevékenységek feltűntetése;
3. Rendszeresen elérhető „fix” szolgáltatások, pl.: szimfónia program, gyógytorna, logopédus stb.
4. Folyamatos, vagy időszakos szolgáltatás, de pontosan nem meghatározható időintervallumban és helyszínen (pl.: a pszichológus a CSSSZ / CSSK delegálása szerint látja el feladatát). Az egyes szolgáltatásokat típusonként egységes jelöléssel tűntetnénk fel az átláthatóság érdekében, különböző színekben. A színek a projekteket jelölnék.

5. A térkép megvalósítása
A térképet Google Térkép formájában készítenénk el. Az online térkép lehetőséget ad a gyors és egyszerű elérésre, a folyamatos frissítésre. A térkép lehet zárt, csak linkkel hozzáférhető (belső munkaanyagnak), de lehetséges a térkép beágyazása, megosztása külön platformokon (weboldal, facebook). Tudomásom szerint a Google szolgáltatások weboldalra történő beágyazása esetén valamennyi díj megfizetése szükséges. Belső használat esetében, teljesen díjtalan.

6. Lehetséges kiegészítések, fejlesztési javaslatok
A térkép egy folyamatosan bővülő, frissülő eszközként jellemezhető talán a legjobban. Ahhoz, hogy eredeti célját be tudja tölteni, szükséges, hogy a lehetőségekhez képest havonta, de legalább kéthavonta egy frissítés történjen. Meglátásunk szerint a térkép rendszeres aktualizálása támogatást adhat a projektek szolgáltatásának biztosítására, azaz a nyilvánosság ösztönzően hat(hat) a projektek által megvalósított tevékenységek tényleges működtetésére.
6.1. Lehetséges, javasolt kiegészítések
 – FETE-s települések;
 – MMSZ jelenlét;
 – BKGYH;
 – Tanodák;
 – CSSSZ;
 – Védőnői szolgálat.