Rövid összefoglalás a javaslatcsomag céljáról, tartalmáról

A Végtelen lehetőség projektek szakmai támogatását és mentorálását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja és biztosította az EFOP-1.4.1-15 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” projekt keretében. A projektek kísérése során az 5 járási projektnek folyamatosan megszervezésre kerültek szakmai műhelyek, felkészítő műhelyek és tapasztalatcserék, valamint a kísérésért felelős kollégák folyamatosan mentorálták (személyesen, a Covid korlátozások időszakában pedig online) a helyi megvalósítókat. Mindezek legfontosabb tapasztalatai kerülnek összegzésre a Módszertani és javaslatcsomag (munkacím) részeként.

A javaslatcsomag legfontosabb tartalmi elemei:

  • Az öt járási projekt megvalósítójának, valamint a járások kiválasztásának és a projektek szakmai indokoltságának és legfontosabb statisztikai mutatóinak összefoglaló leírása
  • A „Jelenlét módszertan” általános leírása, a módszertan járási szintre való átültetésének bemutatása, az elért eredmények és hatások vizsgálata a saját tapasztalatok, valamint egy erre a célra megrendelt hatásvizsgálat (a SIMPACT Kft. kutatása az egyéni munkaerőpiaci mentorálásról, valamint az Utazó Jelenlét Pontról, mint módszerről) tükrében
  • A projekt keretében lezajlott legfontosabb kutatások és adatgyűjtések összegzése az alábbi tématerületekben: a szociális- és gyermekvédelmi ellátórendszer helyi intézményeinek hiányosságai, nehézségei; árnyékszékkel való ellátottság; kábítószer fogyasztás a szegregált településrészeken; kóbor kutyák a szegregált településrészeken; a karitatív szervezetek adományozási stratégiái
  • Javaslatok kiemelten a hátrányos helyzetű járások szociális és gyermekjóléti intézményeire vonatkozóan a finanszírozási rendszer átgondolására, a szakemberhiány rendszerszintű mérséklésére, a folyamatos szakmai képzések támogatására a specifikus és célcsoportspecifikus tudásátadásra és a Jelzőrendszer hatékonyabb működését segítő szolgáltatások bevezetésére és a jelzőrendszeri tagok szerepének megerősítésére
  • A járási szintű projektek jól működő tevékenységeinek részletes bemutatása egészségügy, korai fejlesztés, köznevelés, képzés, közösségfejlesztés, fenntarthatóság, területfejlesztés, foglalkoztatás és érzékenyítés, szemléletformálás tématerületekben
  • Mellékletként: Képzési program a modellezett jelenlét típusú tevékenységek járási szintű megvalósításához

A javaslatcsomag kéziratának tervezett lezárása: 2022. szeptember

A javaslatcsomag végleges formájának tervezett publikálása: 2022. október – Végtelen lehetőség zárókonferencia